Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L138/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L138/2020
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Număr de înregistrare: 32
Data de postare a opiniei: 05.03.2020 9:31:00
De la: Paun Vasile
Textul opiniei: Buna ziua, referitor la intrarea în legalitate a constructiilor edificate fara autoriza?ie de construc?ie,indiferent de împrejurarile care au condus la aceasta situa?ie de fapt, respectiv stare de necesitate, caz fortuit, din culpa autorita?ilor locale, dintr-o culpa comuna, sau din culpa proprietarului, etc. Având în vedere faptul ca aceste construc?ii corespund din toate punctele de vedere, aspecte certificate prin efectuarea unor expertize tehnico - ?tiin?ifice ?i de specialitate, cred ca nu este imposibil ?i ilegal sa modificam sau sa mai adaugam un articol la aceasta lege deja confuza, printr-o modalitate foarte simpla ?i clara în urmatorul sens : CONSTRUC?IILE EXISTENTE EDIFICATE FARA AUTORIZA?IE DE CONSTRUC?IE ?I CARE NU SUNT ÎNREGISTRARE LA CARTEA FUNCIARA VOR PUTEA INTRA ÎN LEGALITATE ÎN URMA UNEI SOLICITARI SCRISE DIN PARTEA PROPRIETARILOR CATRE COMPARTIMENTELE DE URBANISM ?I INSPEC?IA IN CONSTRUCTII , SOLICITARE SCRISA CARE V A FII ÎNSO?ITA DE EXPERTIZE DE SPECIALITATE CARE SA ATESTE FAPTUL CA ACESTE CONSTRUC?II CORESPUND DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE , RESPECTIV REZISTENTA LA SEISM, INCENDIU, ETC. IAR ÎN URMA ACESTOR CONFIRMARI SCRISE DIN PARTEA SPECIALI?TILOR ÎN DOMENIU, CONSTRUC?IILE RESPECTIVE SA INTRE DE DREPT ÎN LEGALITATE IN URMA EFECTUARII RECEPTIILOR ?I ÎNSCRIERII ACESTORA ÎN CARTEA FUNCIARA!!! Fac precizarea ca în toate statele membre ale UE nu exista concep?ia Statului de a distruge bunurile ceta?enilor ?i de a le produce acestora prejudicii însemnate, statul oferindu le posibilitatea ceta?enilor de reabilitare ?i reeducare într-un mod foarte benefic ?i constructiv pentru întreaga comunitate , respectiv de a intra în legalitate fara a le produce prejudicii prin distrugerea bunurilor acestora ?i a le încalca flagrant dreptul la proprietate !!! Decât în situa?ia în care aceste construc?ii nu ar corespunde siguran?ei în exploatare - func?ionare ?i ar pune în pericol , via?a ?i sanatate ceta?eanului, poluarea mediului, florei ?i faunei.Go to top