Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B588 / 2019 17-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului
  Nu sunt opinii trimise
  2 B589 / 2019 17-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciilor de piață
  Nu sunt opinii trimise
  3 B590 / 2019 17-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
  Nu sunt opinii trimise
  4 B593 / 2019 18-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
  Opinii trimise (1)
  5 B595 / 2019 21-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
  Opinii trimise (1)
  6 B597 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătorii colindului românesc
  Opinii trimise (1)
  7 B599 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  Nu sunt opinii trimise
  8 B600 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă - Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  Opinii trimise (1)
  9 B602 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă privind Programul "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE FAMILIE"
  Opinii trimise (5)
  10 B603 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă - Legea nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
  Nu sunt opinii trimise
  11 B604 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  Nu sunt opinii trimise
  12 B605 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
  Nu sunt opinii trimise
  13 B606 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  14 B607 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru adoptarea statutului personalului din Transport Public Regulat Urban şi Metropolitan
  Nu sunt opinii trimise
  15 B1 / 2020 08-03-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
  Nu sunt opinii trimise
  16 B5 / 2020 28-03-2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  17 B6 / 2020 29-03-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  18 B13 / 2020 31-03-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  19 B27 / 2020 05-04-2020 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua naţională a comerţului electronic"
  Nu sunt opinii trimise
  20 B28 / 2020 05-04-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
  Opinii trimise (1)
  21 B30 / 2020 06-04-2020 Propunere legislativă pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul subvenționării partidelor politice din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
  Nu sunt opinii trimise
  22 B49 / 2020 11-04-2020 Propunere legislativă pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)
  Nu sunt opinii trimise
  23 B51 / 2020 11-04-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
  Nu sunt opinii trimise
  24 B57 / 2020 12-04-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010
  Nu sunt opinii trimise
  25 B58 / 2020 12-04-2020 Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
  Nu sunt opinii trimise