Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B180 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice
  Nu sunt opinii trimise
  2 B181 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
  Nu sunt opinii trimise
  3 B184 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
  Nu sunt opinii trimise
  4 B197 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
  Nu sunt opinii trimise
  5 B198 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE
  Nu sunt opinii trimise
  6 B199 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE
  Nu sunt opinii trimise
  7 B200 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
  Nu sunt opinii trimise
  8 B205 / 2019 12-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
  Nu sunt opinii trimise
  9 B208 / 2019 13-07-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
  Nu sunt opinii trimise
  10 B218 / 2019 16-07-2019 Propunere legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale
  Nu sunt opinii trimise
  11 B219 / 2019 20-07-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică
  Nu sunt opinii trimise
  12 B225 / 2019 27-07-2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al ansamblurilor şi siturilor istorice şi arheologice care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, şi unele măsuri privind protejarea Cetăţilor dacice din munţii Orăştie
  Nu sunt opinii trimise
  13 B238 / 2019 30-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  14 B240 / 2019 02-08-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989
  Nu sunt opinii trimise
  15 B244 / 2019 03-08-2019 Propunere legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din România
  Nu sunt opinii trimise
  16 B247 / 2019 04-08-2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României
  Nu sunt opinii trimise
  17 B250 / 2019 04-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
  Nu sunt opinii trimise
  18 B251 / 2019 04-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Opinii trimise (1)
  19 B252 / 2019 05-08-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
  Nu sunt opinii trimise
  20 B253 / 2019 05-08-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989
  Nu sunt opinii trimise
  21 B258 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
  Nu sunt opinii trimise
  22 B259 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
  Nu sunt opinii trimise
  23 B260 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  24 B262 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române
  Nu sunt opinii trimise
  25 B263 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic
  Nu sunt opinii trimise
  26 B264 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă pentru completarea unor legi electorale
  Nu sunt opinii trimise
  27 B275 / 2019 12-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  28 B276 / 2019 12-08-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
  Nu sunt opinii trimise