Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B297 / 2019 23-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
  Nu sunt opinii trimise
  2 B303 / 2019 24-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  3 B304 / 2019 24-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii
  Nu sunt opinii trimise
  4 B306 / 2019 24-08-2019 Propunere legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
  Nu sunt opinii trimise
  5 B307 / 2019 25-08-2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român"
  Nu sunt opinii trimise
  6 B311 / 2019 26-08-2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
  Nu sunt opinii trimise
  7 B320 / 2019 26-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  Nu sunt opinii trimise
  8 B329 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
  Opinii trimise (4)
  9 B333 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
  Nu sunt opinii trimise
  10 B334 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor
  Opinii trimise (2)
  11 B335 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  12 B336 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
  Opinii trimise (1)
  13 B338 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă "Legea recunoştinţei între generaţii"
  Opinii trimise (3)
  14 B343 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996
  Opinii trimise (1)
  15 B344 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău
  Nu sunt opinii trimise
  16 B347 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  17 B348 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical
  Opinii trimise (1)
  18 B350 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
  Opinii trimise (4)
  19 B352 / 2019 02-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
  Nu sunt opinii trimise
  20 B358 / 2019 02-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/I997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
  Nu sunt opinii trimise
  21 B363 / 2019 10-09-2019 Propunere legislativă privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice
  Nu sunt opinii trimise
  22 B364 / 2019 16-09-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
  Nu sunt opinii trimise
  23 B368 / 2019 20-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
  Nu sunt opinii trimise
  24 B370 / 2019 24-09-2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  25 B374 / 2019 11-10-2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
  Nu sunt opinii trimise
  26 B382 / 2019 13-10-2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 august ca "Ziua Unităţii Civice"
  Nu sunt opinii trimise