Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Documente necesare.

 
- pentru funcții publice: Document; Formular ;
- pentru funcții contractuale: Document;


 

2020

Fişier SENATUL ROMÂNIEI organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de  funcționar public parlamentar – consilier parlamentar la Direcţia presă, comunicare și imagine
Fişier SENATUL ROMÂNIEI reia procedura privind organizarea și desfășurarea concursului publicat în data de 04 martie 2020, pentru ocuparea unui (1) post vacant de funcționar public parlamentar- consultant la Direcția Generală Economică, Direcția Buget Finanțe Contabilitate- Serviciul Financiar.
Fişier SENATUL ROMÂNIEI reia procedura privind organizarea și desfășurarea concursului publicat în data de 04 martie 2020, pentru ocuparea unui (1) post vacant de funcționar public parlamentar- consultant la Direcția Generală Economică- Serviciul Birouri Senatoriale
Fişier SENATUL ROMÂNIEI reia procedura privind organizarea și desfășurarea concursului publicat în data de 02 martie 2020, pentru ocuparea a două (2) posturi vacante de natură contractuală de muncitori calificați I (agent de curățenie) la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Administrativă.
Fişier SENATUL ROMÂNIEI organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de conducere - funcție publică parlamentară – director la Direcţia Secretariat General. 
Fişier SENATUL ROMÂNIEI reia procedura privind organizarea și desfășurarea concursului publicat în data de 12 martie 2020, pentru ocuparea a unui (1) post vacant de natură contractuală de referent (cu atribuții de gestionar)  la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Administrativă, Biroul evidența gestiunii.
Fişier A N U N Ţ
 
 
SENATUL ROMÂNIEI reia procedura privind organizarea și desfășurarea concursului publicat în data de 02 martie 2020, pentru ocuparea unui (1) post vacant de funcționar public parlamentar - consultant la Direcția Generală control, Juridic și Securitate internă, Serviciul juridic
 
Fişier Rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 13 martie 2020, respectiv  29 aprilie 2020, pentru ocuparea postului vacant de consilier (inginer construcții), din cadrul Direcţiei pentru Dezvoltare, Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică.
 
Fişier Rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 13 martie 2020, respectiv  29 aprilie 2020, pentru ocuparea postului vacant de consilier (inginer instalații), din cadrul Direcţiei pentru Dezvoltare, Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică.
Fişier Rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la examenul pentru ocuparea postului vacant de consilier (inginer instalații) la Direcția pentru Dezvoltare, Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică, în urma susţinerii probei practice/ interviului din data de 29 aprilie 2020.
Fişier Rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la examenul pentru ocuparea postului vacant de consilier (inginer construcții) la Direcția pentru Dezvoltare, Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică, în urma susţinerii probei practice/ interviului din data de 29 aprilie 2020.
Fişier Soluționare contestație domnul - GRIGORAȘ DAN
Fişier Senatul României, reprogramează concursurile organizate în data de 13 martie 2020, orele10:30, respectiv 19 martie 2020, orele 10:30 în vederea ocupării posturilor vacante de consilier la Direcţia pentru Dezvoltare – Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică.
Fişier ANUNȚ PRIVIND AMÂNAREA CONCURSURILOR AFLATE ÎN DERULARE DIN CADRUL SERVICIILOR SENATULUI
Fişier rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise la concursul din data de 13 martie 2020 pentru ocuparea postului vacant de consilier ( inginer instalatii) la Directia pentru dezvoltare, Serviciul investitii, patrimoniu si carte tehnica
Fişier rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise la concursul din data de 13 martie 2020 pentru ocuparea postului vacant de consilier ( inginer constructii) la Directia pentru dezvoltare, Serviciul investitii, patrimoniu si carte tehnica
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de referent ( cu atribuții de gestionar) la Direcția generală administrare patrimoniu, Direcția administrativă, Biroul evidența gestiunii
Fişier Senatul Romaniei organizeaza concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de natură contractuală de muncitori calificați I( agent de curățenie) la Direcția generală administrare patrimoniu, Direcția administrativă.
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 13 martie 2020, respectiv 19 martie 2020, pentru ocuparea unui (1) post vacant de consilier (inginer instalații) din cadrul Direcţiei pentru Dezvoltare, Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică:
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 13 martie 2020, respectiv 19 martie 2020, pentru ocuparea unui (1) post vacant de consilier (inginer construcții) din cadrul Direcţiei pentru Dezvoltare, Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică:
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de funcționar public parlamentar- consultant parlamentar la Direcția Generală Economică, Direcția Buget Finanțe Contabilitate- Serviciul Financiar.
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de funcționar public parlamentar- consultant parlamentar la Direcția Generală Economică- Serviciul Birouri Senatoriale.
 
Fişier SENATUL ROMÂNIEI organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de funcționar public parlamentar de consultant parlamentar la Direcția Generală control, Juridic și  Securitate internă, Serviciul juridic.
Fişier Rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 17 februarie 2020, respectiv  21 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat- instalator (instalații tehnico sanitare) din cadrul Direcției Generale Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică- Serviciul tehnic
 
Fişier Rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 17 februarie 2020, respectiv  21 februarie 2020, pentru ocuparea a două (2) posturi vacante de muncitor calificat- electrician, din cadrul Direcției Generale Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică- Serviciul tehnic
 
Fişier Rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 18 februarie 2020, respectiv  24 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant de referent la Direcția pentru Dezvoltare, Serviciul Achiziții Publice
 
Fişier Rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 17 februarie 2020, respectiv  21 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (Telefonie) din cadrul Direcției Generale Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică- Serviciul comunicații și urmărire contracte
 
Fişier Rezultatele  finale obţinute la concursul organizat în data de 18 februarie 2020, respectiv 24 februarie 2020, pentru ocuparea posturilor  vacante de muncitor calificat I (agent de curățenie) din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia administrativă, Serviciul administrativ.
Fişier Rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 17 februarie 2020, respectiv  21 februarie 2020, pentru ocuparea a două (2) posturi vacante de natură contractuală de muncitor calificat I (mecanic auto) la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Transporturi, Biroul întreținere și reparații
Fişier Rezultatele finale obținute la concursul organizat în data de 18 februarie 2020, respectiv  24 februarie 2020, pentru ocuparea a unui (1)  post vacant de natură contractuală de referent (tehnician rețele de telecomunicații) la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică- Serviciul comunicații și urmărire contracte
Fişier Rezultatele finale obţinute la examenul organizat în data de 18 februarie 2020, respectiv  24 februarie 2020, pentru ocuparea  unui post vacant de expert în cadrul Direcției Generale Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică
Fişier Rezultate contestatie - domnul DUCMAN Valentin
Fişier Rezultate finale obtinute la concursul organizat in data de 14 februarie 2020, respectiv 20 februarie 2020, pentru ocuparea celor 10 posturi vacante de natura contractuala - sofer I, din cadrul Directiei generale administrare patrimoniu, Biroul dispecerat si exploatare
Fişier Rezultate finale obținute la concursul organizat în data de 14 februarie 2020, respectiv 20 februarie 2020, pentru ocuparea unui post vacant de referent la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Transporturi, Biroul dispecerat și exploatare
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de natură contractuală de consilier la Direcția pentru Dezvoltare- Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică
 
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de natură contractuală de consilier la Direcția pentru Dezvoltare- Serviciul investiții, patrimoniu imobiliar și carte tehnică
 
Fişier  Rezultatele  finale obținute la concursul organizat în data de 14  februarie 2020, respectiv 20 februarie 2020, pentru ocuparea postului  vacant de natură contractuală - muncitor necalificat I (spălator auto) din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia Transporturi, Biroul întreținere și reparații.  
Fişier  Rezultatele  finale obţinute la concursul organizat în data de 14 februarie 2020, respectiv  20 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală – consilier, din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia transporturi.
Fişier rezultatele obtinute in urma sustinerii probei orale / interviului pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat (agent de curatenie) la Directia generala administrare patrimoniu, Serviciul administrativ
Fişier REZULTATELE obţinute în urma susţinerii probei practice/interviu în data de 24 februarie 2020, pentru ocuparea pentru ocuparea unui (1) post vacant de natură contractuală de referent-tehnician rețele de telecomunicații, la Direcţia tehnică – Serviciul comunicații și urmărire contracte:
 
 
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei practice/interviu la concursul din data de 24 februarie 2020 pentru ocuparea a unui (1) post vacant de referent achiziții publice din cadrul Direcţiei pentru Dezvoltare, Serviciul achiziții publice:
 
Fişier Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul pentru ocuparea postului vacant de expert la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică, în urma susținerii probei practice/ interviului din data de 24 februarie 2020
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei practice/interviu la concursul din data de 21 februarie 2020 pentru ocuparea a unui (1) post vacant de muncitor calificat - telefonie din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul comunicații și urmărire contracte:
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei practice/interviu la concursul din data de 21 februarie 2020 pentru ocuparea celor două (2) posturi vacante de muncitor calificat - electrician din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul tehnic:
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei practice/interviu la concursul din data de 21 februarie 2020 pentru ocuparea a unui (1) post vacant de muncitor calificat - instalator instalații tehnico-sanitare din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul tehnic:
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei practice/interviu la examenul din data de 21 februarie 2020 pentru ocuparea a două (2) posturi vacante de natură contractuală de muncitor calificat I  – mecanic auto din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcția transporturi, Biroul întreținere și reparații:
Fişier Rezultatele obținute la examenul organizat în data de 20 februarie 2020, pentru ocuparea unui (1) post  vacant de natură contractuală - muncitor necalificat I (spălator auto) din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia Transporturi, Biroul întreținere și reparații. 
Fişier Rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise la examenul din data de 18 februarie 2020 pentru ocuparea celor 3 posturi vacante de natură contractuală, de muncitor calificat I (agent de curățenie) din cadrul Directiei generale administrare patrimoniu, Directia administrativa, Serviciul administrativ
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei practice/ (traseu) la concursul  din data de 20 ianuarie 2020 pentru ocuparea celor 10(zece) posturi vacante de șofer I din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia transporturi.
 
Fişier Rezultatele obținute de candidații înscriși la examenul pentru ocuparea postului vacant de referent la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Transporturi, Biroul dispecerat și exploatare, în urma susținerii probei practice/ interviului din data de 20 februarie 2020
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei practice/interviu, la examenul din data de 20 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant, contractual, de consilier, din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia transporturi.
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise la examenul din data de 14 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant, contractual, de consilier, din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tranporturi.
Fişier  
Rezultate obținute în urma susținerii probei scrise la examenul din data de 18 februarie 2020 pentru ocuparea postului vacant de expert la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică.
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise la examenul din data de 18 februarie 2020 pentru ocuparea unui (1) post vacant de referent – tehnician rețele de telecomunicații din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul comunicații și urmărire contracte:
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise la examenul din data de 18 februarie 2020 pentru ocuparea unui (1) post vacant de referent din cadrul Direcţiei pentru dezvoltare, Serviciul achiziții publice:
 
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise la examenul din data de 17 februarie 2020 pentru ocuparea unui (1) post vacant de muncitor calificat – instalator din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul tehnic:
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise la examenul din data de 17 februarie 2020 pentru ocuparea celor două(2) posturi vacante de muncitor calificat - electrician din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul Tehnic.
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise la examenul din data de 17 februarie 2020 pentru ocuparea unui (1) post vacant de muncitor calificat – telefonie din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul comunicații și urmărire contracte:
Fişier rezultate proba scrisa pentru ocuparea a doua (2) posturi de muncitor calificat I - mecanic auto din cadrul Directiei generale administrare patrimoniu, Directia transporturi, Biroul intretinere si reparatii
Fişier Rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise la examenul din data de 14 februarie 2020 pentru ocuparea celor 10(zece) posturi vacante de șofer I din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia transporturi
Fişier Rezultate obținute în urma susținerii probei scrise la examenul organizat în data de 14 februarie 2020 pentru ocuparea postului vacant de referent-dispecer la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Transporturi, Biroul dispecerat și exploatare.
Fişier Rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise la examenul din data de 14 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat I (spălător auto) la Direcția Generală Adminstrare Patrimoniu, Direcția Transporturi, Biroul întreținere și reparații.
Fişier  
 
REZULTATELE obţinute în urma susţinerii probei scrise la examenul din data de 14 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant, contractual, de consilier, din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tranporturi.
Fişier Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent la Directia tehnica, Serviciul comunicatii si urmarire contracte
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 februarie 2020, respectiv 24 februarie 2020, pentru ocuparea unui (1) post vacant de referent  din cadrul Direcţiei pentru Dezvoltare, Serviciul achiziții publice:
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 februarie 2020, respectiv 24 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală- expert la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică
Fişier Rezultatele selectării dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea celor 3(trei) posturi vacante, de natură contractuală, de  muncitor calificat I (agent de curățenie) la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția administrativă, Serviciul administrativ.
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17 februarie2020, respectiv 21 februarie2020, pentru ocuparea a două (2) posturi vacante de muncitor calificat – electrician din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul tehnic.
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17 februarie 2020, respectiv 21 februarie 2020, pentru ocuparea unui (1) post vacant de muncitor calificat –instalator - instalații tehnico - sanitare din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul tehnic
 
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17 februarie2020, respectiv 21 februarie 2020, pentru ocuparea unui (1) post vacant de muncitor calificat – telefonie din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia tehnică, Serviciul comunicații și urmărire contracte:
Fişier Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat - Directia transporturi, Biroul dispecerat si exploatare
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14 februarie 2020, respectiv 20 februarie 2020, pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală- referent la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Transporturi, Biroul dispecerat și exploatare
 
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat I ( spalator auto) din cadrul Direcției generale administrare patrimoniu, Direcția transporturi.
Fişier REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR de înscriere la concursul organizat în data de 14  februarie 2020, respectiv 17 februarie 2020, pentru ocuparea a (10) zece posturi  vacante de șofer I din cadrul Direcţiei generale administrare patrimoniu, Direcţia transporturi, Biroul dispecerat şi exploatare.
Fişier Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier din cadrul Direcției generale administrare patrimoniu,Direcția transporturi.
 
Fişier SENATUL ROMÂNIEI organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de natură contractuală de expert-inginer (ingineria instalațiilor) la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Tehnică, Serviciul tehnic.
 
Fişier Senatul Romaniei organizaza concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de natură contractuală de referent (tehnician rețele de telecomunicații),  la Direcția tehnică -  Serviciul comunicații și urmărire contracte
Senatul României organizează concurs pentru ocuparea a 3(trei) posturi vacante de - muncitor calificat I  (agent de curățenie) la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția administrativă, Serviciul administrativ.
Fişier Senatul Romaniei organizaza concurs pentru ocuparea postului vacant de referent la Directia pentru dezvoltare, Serviciul achizitii publice.
Fişier Senatul Romaniei organizaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat - (telefonie) la Directia generala administrare patrimoniu, Directia tehnica, Serviciul Tehnic
Fişier Senatul Romaniei organizaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat - instalator instalatii tehnico - sanitare la Directia generala administrare patrimoniu, Directia tehnica, serviciu tehnic
Fişier Senatul Romaniei organizaza concurs pentru ocuparea  a doua posturi vacante de muncitor calificat  la directia generala administrare patrimoniu, Directia tehnica, serviciul tehnic
Fişier Senatul Romaniei organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor calificat  la Directia generala administrare patrimoniu, Biroul intretinere si reparatii
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea 1 (unu) post vacant de consilier de natură contractuală la Direcția generală administrare patrimoniu - Direcția transporturi, Biroul dispecerat și exploatare
 
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea a 10(zece) posturi vacante de - șofer I la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Transporturi.
 
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea 1 (unu) post vacant de natură contractuală - muncitor necalificat I (spălător auto) la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția transporturi, Biroul întreținere și reparații
Fişier Senatul României organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală- referent (dispecer)  la Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Direcția Transporturi, Biroul dispecerat și exploatare.
Fişier Senatul Romaniei organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de consultant din cadrul Centrului de Organizare si Promovare Evenimente.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2014

2012

2011

2010

2009

Go to top